Projekt B+R pn.„Domowy liofilizator żywności”

Projekt B+R pn.„Domowy liofilizator żywności” realizowanyw ramach Osi priorytetowej I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)

Celem projektu jest opracowanie pierwszego domowego liofilizatora żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań rynku europejskiego. Urządzenie to będzie stanowiło nową technologię dla produkcji i efektywnego (bezkosztowego) przechowywania rożnego rodzaju produktów spożywczych z zachowaniem wartości odżywczych i wizualnych, ich oryginalnego smaku i zapachu.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr POIR. 01.01.01-00-0260/21-00 w latach 2021-2023

Wartość projektu: 2 727 809,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 102 374,97 zł

Termin rozpoczęcia projektu: 01.10.2021 r.

 

Projekt ENOUGH

Projekt H2020 101036588 ENOUGH: European food chain supply to reduce GHG emissions by 2050, 2021-2025. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101036588.

Celem projektu jest dostarczenie technologii, narzędzi i metod, które przyczynią się do realizacji unijnej strategii Farm to Fork w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej przedsiębiorstw spożywczych do 2050 roku.

Projekt jest koordynowany przez SINTEF Ocean i uczestniczy w nim 28 partnerów posiadających rozległą wiedzę
i sprawdzone doświadczenie w zakresie przemysłu spożywczego, zarządzania łańcuchem chłodniczym oraz zaawansowanych systemów i procesów chłodniczych. Partnerzy pochodzą z instytutów badawczych
i uniwersytetów (SO, LSBU, UoB, INRAE, KU Leuven, CNR, TU Graz, NTNU, VMU, SUT, VCBT, UNIVPM, UGOE), przemysłu (ENEX, ENGIE, Eletica, Campden BRI, VISD, EPTA, Arçelik, Rørosmeieriet, Optiflux, City FM, FrostX, Yeo Valley), stowarzyszeń (ANIA), federacji (EFFoST) i organizacji (IIR).

Wartość projektu: € 11 576 175,78

Wkład UE: € 11 022 995,27

Projekt Grantowy Bridge Alfa

Projekt B+R pt. „Liofilizator dla producentów i przetwórców żywności”

FrostX Sp. z o.o. realizuje projekt B+R pn.: „Liofilizator dla producentów i przetwórców żywności”. Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1.050 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80 % tej kwoty, to jest 840 tys. zł. Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane w ramach projektu grantowego pt. „Akcelerator Technologiczny Gliwice – wsparcie projektów B+R w fazie proof of principle i proof of concept w celu ich komercjalizacji i zwiększenia podaży projektów B+R atrakcyjnych dla inwestorów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa).

Projekt B+R FrostWave 

„Opracowanie nowatorskiego liofilizatora wyposażonego w grzanie mikrofalowe oraz agregat chłodniczy o naturalnym czynniku roboczym do produktów rolnych i morskich”

W dniu 1.10.2020 roku rozpoczęto realizację projektu FrostWave pt. „Opracowanie nowatorskiego liofilizatora wyposażonego w grzanie mikrofalowe oraz agregat chłodniczy o naturalnym czynniku roboczym do produktów rolnych i morskich”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w konkursie POLNOR 2019 ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Celem projektu FrostWave jest opracowanie nowego liofilizatora z systemem ogrzewania mikrofalowego, który pozwoli ograniczyć ilość odpadów żywnościowych i zapewnić energooszczędne przechowywanie żywności w nowych łańcuchach wartości żywności.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr NOR/POLNOR/FrostWave/0029/2019-00 w latach 2020-2023 przez Konsorcjum Przemysłowo-Naukowe reprezentowane przez:

Politechnika Śląska – promotor projektu

Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii – partner naukowy

SINTEF – partner naukowy

FrostX – partner przemysłowy

Całkowity budżet: 7 155 825,60 PLN, dofinansowanie: 6 571 720,35 PLN.