ARiMR ogłosił start naboru wniosków w ramach działania – wsparcie mikro, małych I średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie m.in przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych , rybołówstwa, lub akwakultury.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Z informacji umieszczonych na stronie ARiMR wynika, że liofilizatory FrostX mieszczą się w zakresie wsparcia.

Więcej informacji znajdziesz na:

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-1-wsparcie-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-na-wykonywanie-dzialalnosci-w-zakresie-przetworstwa-lub-wprowadzania-do-obrotu-produktow-rolnych-rybolowstwa-lub-akwakultury

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *