Domowy liofilizator żywności

Celem projektu jest opracowanie pierwszego domowego liofilizatora żywności ze szczególnym uwzględnieniem wymagań rynku europejskiego. Urządzenie to będzie stanowiło nową technologię dla produkcji i efektywnego (bezkosztowego) przechowywania rożnego rodzaju produktów spożywczych z zachowaniem wartości odżywczych i wizualnych, ich oryginalnego smaku i zapachu.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy nr POIR. 01.01.01-00-0260/21-00 w latach 2021-2023

Wartość projektu: 2 727 809,41 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 102 374,97 zł

Termin rozpoczęcia projektu: 01.10.2021 r.

Projekt B+R pn.„Domowy liofilizator żywności” realizowany jest ramach Osi priorytetowej I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

UE

Liofilizator domowy FrostX. Dowiedz się więcej!

Liofilizacja warzyw i owoców w domu? Żaden problem!

Liofilizacja mięs w liofilizatorze domowym FrostX!

Liofilizowane gotowe dania? To proste!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *