V roce 2022 provedl Ústav technologie potravin na Technické univerzitě v Lodži studii, jejímž cílem bylo posoudit stabilitu vitaminu C v procesu lyofilizace. Rajčatový protlak byl pro studii použit kvůli své vhodné konzistenci a přítomnosti vitaminu C a samotná studie porovnávala tři metody sušení. Metoda sušení horkým vzduchem při teplotách 75 °C, 105 °C a sušení mrazem při -35 °C.

Nejlepší výsledky přinesl proces lyofilizace. Porovnáním všech tří metod zjistíme, že se zvyšující se teplotou dochází k vyššímu odbourávání vitaminu C. Při sušení při teplotě 105 °C došlo ke 100% rozkladu, což znamená, že se nezachovaly žádné řetězce vitaminu C.
Při sušení při teplotě 75 °C činil úbytek 78 %. Naopak nejlepší výsledek vykázal proces sušení mrazem, který v dané studii předčil ostatní metody sušení, přičemž ztráta vitaminu C činila pouze 4 %.

Tato studie ukazuje, jak velký je v tomto ohledu rozdíl mezi lyofilizací a konvenčním sušením.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *