Lyofilizace, proces, u kterého bylo nejednou prokázáno, že má využití v mnoha oblastech života. Osvědčil se ve druhé světové válce, pomohl při dobývání vesmíru, má široké využití ve farmacii a nyní se ukazuje, že dokáže zvýšit účinnost klonování! Výzkum japonských vědců potvrdil, že skladování buněk, které jsou zdrojem kódů DNA, ve formě lyofilizovaných produktů je ekonomičtější a bezpečnější než dosud používané metody.

Lyofilizace je proces, který zahrnuje sublimační sušení ledu – lyofilizační zařízení (lyofilizátor) nejprve ochladí vložku na teplotu přibližně -50 °C (někdy až -80 °C) a poté ji přivede do vakua, které je srovnatelné s vakuem ve vesmíru. Tyto podmínky způsobují, že se voda v kazetě, která je obsažena v lyofilizátoru, vysráží z jejího vnitřku, aniž by se vytvořily “krystaly”, které by mohly poškodit strukturu výrobku, a vakuum způsobí, že se tato voda okamžitě odpaří. Téměř hotový výrobek prochází dalším sušením, díky němuž je obsah vody v kazetě přibližně 1-5 %, v závislosti na výrobku, který byl lyofilizován.

V současné době je lyofilizace spojována hlavně s potravinami, ale zdá se, že její možnosti jsou nekonečné a každý den nacházíme další využití této technologie.

To právě potvrdila studie japonských vědců provedená na univerzitě Jamanaši. Tento objev dobře shrnuje jedna ze spoluautorek studie, Dr. Sayaka Wakayama, která říká, že lyofilizace je mnohem lepší a levnější než dosud používané “tradiční” technologie využívající kapalný dusík. Dodává, že současný způsob skladování buněk je nejen drahý, ale buňky jsou náchylné k narušení, například při katastrofách. Ze somatických buněk sušených mrazem lze získat zdravé a plodné klony – tato technika může být nejen levnější, ale také bezpečnější pro samotné buňky.

To však není poslední slovo vědců z japonské univerzity Jamanaši – stále probíhá výzkum, jehož cílem je objevit nové možnosti využití technologie lyofilizace, mezi něž patří například skladování mužského spermatu. Dr. Wakayama se domnívá, že lyofilizace může být nejlepším způsobem, jak dlouhodobě uchovat genetické zdroje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *